Petroleumstilsynet

Logo
Av .

Artikkelstart

Petroleumstilsynet (Ptil) er et statlig tilsyn som har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, i tillegg til petroleumsanlegg og tilhørende rørledningssystem på Melkøya, Tjeldbergodden, Nyhavna, Kollsnes, Mongstad, Sture, Kårstø og Slagentangen. Det skal føre tilsyn med at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå på helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Tilsynsansvaret omfatter også deler av den landbaserte petroleumsvirksomheten.

Anne Myhrvold er direktør siden 2013.

Tilsvarende som for Arbeidstilsynet, gir utlendingsloven og allmenngjøringsloven Petroleumstilsynet ansvar og myndighet når det gjelder tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

Tilsynet er svært avhengig av et godt samarbeid med aktørene i sektoren, og at kontroller og pålegg fra tilsynet blir fulgt opp.

Historikk

Petroleumstilsynet ble opprettet i 2004 da det ble skilt ut fra Oljedirektoratet og er samlokalisert med dette i Stavanger. Petroleumstilsynet er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet og har omkring 170 medarbeidere. Direktør fra 2004–2013 var Magne Ognedal. Ognedal var fra 1980 sikkerhetsdirektør i Oljedirektoratet, og han ble ofte omtalt som «Mr. Safety».

I 2018 gjennomførte Riksrevisjonen en forvaltningsrevisjon av tilsynet, som kom med en rekke kritisike bemerkninger til hvordan tilsynet kontrollerte selskapene under sitt ansvarsområde. Revisjonen konkluderte blant annet at avvik og pålegg i flere tilfeller ikke følges opp av selskapene og at tilsynets arbeid i liten gran har hatt ønsket effekt. Revisjonen mente også at metodene til tilsynet ikke var tilstrekkelige til å avsløre alvorlige sikkerhetsutfordringer.

Ptil hadde i 2018 cirka 170 ansatte og et budsjett på 320 millioner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg