Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for gjennomføringen av statens innvandringspolitikk, herunder asyl- og flyktningpolitikk. UDIs viktigste oppgave er å behandle saker etter utlendings- og statsborgerskapslovgivningen, deriblant behandle søknader om visum, oppholdstillatelse, arbeidstillatelse, statsborgerskap og asyl. I tillegg har UDI ansvaret for utlendingskontroll, for å opprette og drive asylmottak samt drive informasjonsarbeid.

Frode Forfang er direktør i UDI.

UDI består av seks avdelinger:  Asylavdelingen, Oppholdsavdelingen,  Region- og mottaksavdelingen, Analyse- og utviklingsavdelingen, Avdeling for elektronisk forvaltning og Administrative fellestjenester.  I tillegg har de en kommunikasjonsstab, internrevisjon, sikkerhetsstab og HR-enhet, samt fem regionkontorer.

UDI ble opprettet 1. januar 1988 og avløste Statens flyktningesekretariat og Statens utlendingskontor. UDI ble opprinnelig opprettet under Kommunal- og arbeidsdepartementet og fikk ansvaret for innvandrings-, integrerings- og flyktningsarbeid. 

UDI ble fra 2006 underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I 2006 ble UDI delt i to direktorater, UDI og det nyopprettede Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. UDI er i dag underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. 

I 2006 kom det frem at UDI hadde innført en praksis for behandling av asylsøknader som var i strid med de politiske signalene fra regjeringen. Saken ble kjent da en gruppe irakiske kurdere hadde fått oppholdstillatelse, mens de tidligere hadde fått midlertidig opphold uten mulighet til familiegjenforening (såkalt MUF-status). Det var UDIs avgåtte direktør Trygve Nordby som hadde tolket signalene fra daværende statsråd Erna Solberg på en måte som var i strid med regjeringens politikk, selv om han mente at behandlingen ikke var i strid med lovverket. Det ble nedsatt et granskningsutvalg (Graver-utvalget), som konkluderte med at UDI brøt utlendingsloven da det gav oppholdstillatelse til MUF'erne. Saken endte med en høring i Stortinget og førte til en bred debatt om forholdet mellom forvaltning og politisk styring. For UDI førte saken til at den nytilsatte direktøren Ramin-Osmundsen måtte gå av sammen med lederen for UDIs asylavdeling, Paula Tolonen. Ramin-Osmundsen var assisterende direktør i UDI på det angjeldende tidspunkt, og Graver-utvalget uttalte at hun med sannsynlighetsovervekt kjente til den omstridte praksisen.

1988–96 Arild Kjerschow
1996–2001 Petter Drefvelin
2001–06 Trygve G. Nordby
2006 Manuela Ramin-Osmundsen
2006–2012 Ida Børresen
2012- Frode Forfang

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

16. august 2009 skrev Knut Bøe

Hvor mange ansatte har UDI?

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.