Faktaboks

Utlendingsdirektoratet
Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Frode Forfang
Logo
Logo
Av .

Utlendingsdirektoratet (UDI) er et direktorat i den norske statsforvaltningen som har ansvaret for gjennomføringen av statens innvandringspolitikk, herunder asyl- og flyktningpolitikk. UDIs viktigste oppgave er å behandle saker etter utlendings- og statsborgerskapslovgivningen, deriblant behandle søknader om visum, oppholdstillatelse, arbeidstillatelse, statsborgerskap og asyl. I tillegg har UDI ansvaret for utlendingskontroll, for å opprette og drive asylmottak samt drive informasjonsarbeid.

UDI består av seks avdelinger: asylavdelingen, oppholdsavdelingen, region- og mottaksavdelingen, analyse- og utviklingsavdelingen, avdeling for elektronisk forvaltning og administrative fellestjenester. I tillegg har de en kommunikasjonsstab, internrevisjon, sikkerhetsstab og HR-enhet, samt fem regionkontorer.

UDI har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i 5 andre byer. UDIs budsjett og antall ansatte varierer sterkt i takt med tilstrømmingen av asylsøkere. Mens budsjettet i 2015 var cirka 5,2 milliarder, hadde dette sunket til 3,7 milliarder i 2017, og cirka 1100 årsverk.

Historikk

UDI ble opprettet 1. januar 1988 og avløste Statens flyktningesekretariat og Statens utlendingskontor. UDI lå ved opprettelsen under det daværende Kommunal- og arbeidsdepartementet og fikk ansvaret for innvandrings-, integrerings- og flyktningsarbeid.

UDI ble fra 2006 underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I 2006 ble UDI delt i to direktorater, UDI og det nyopprettede Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. UDI er i dag underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Strid om politiske signaler

UDI er blant de etatene i staten som oftest er sentrum for politisk strid og som er gjenstand for sterk gransking av medier, organisasjoner og politikere. Slik gransking fører ofte til sterk debatt både om avgjørelse i enkelte søknader om asyl, og i praksis som følges overfor bestemte grupper.

I 2006 kom det frem at UDI hadde innført en praksis for behandling av asylsøknader som var i strid med de politiske signalene fra regjeringen. Saken ble kjent da en gruppe irakiske kurdere hadde fått oppholdstillatelse, mens de tidligere hadde fått midlertidig opphold uten mulighet til familiegjenforening (såkalt MUF-status). Det var UDIs tidligere direktør Trygve Nordby som hadde tolket signalene fra daværende statsråd Erna Solberg på en måte som var i strid med regjeringens politikk, selv om han mente at behandlingen ikke var i strid med lovverket.

Det ble nedsatt et granskningsutvalg (Graver-utvalget), som konkluderte med at UDI brøt utlendingsloven da det gav oppholdstillatelse til MUF'erne. Saken endte med en høring i Stortinget og førte til en bred debatt om forholdet mellom forvaltning og politisk styring. For UDI førte saken til at den nytilsatte direktøren Manuela Ramin-Osmundsen måtte gå av sammen med lederen for UDIs asylavdeling, Paula Tolonen. Ramin-Osmundsen var assisterende direktør i UDI på det angjeldende tidspunkt, og Graver-utvalget uttalte at hun med sannsynlighetsovervekt kjente til den omstridte praksisen.

Bølge av flyktninger og asylforlik

Høsten 2015 opplevde Europa og Norge en tilstrømning av flyktninger og asylsøkere uten like i nyere tid. Millioner av migranter fra midtøsten og Afrika søkte seg til land i vest-Europa. Presset på asylsystemet var enormt, også i Norge.

UDIs apparat klarte ikke belastningene fra de store mengdene asylsøkere. I rapporten «Beredskap høsten 2015» som UDI selv utarbeidet kritiserte direktoratet seg selv, politiet, Justisdepartementet og helsemyndighetene. Direktoratet var dimensjonert for å håndtere 11 000 asylankomster, mens tallet for 2015 ble 31 145 asylsøkere.

Den store tilstrømning av flyktninger dette året førte til at regjeringen, som dengang besto av Høyre og Frp, inngikk et forlik med Arbeiderpartiet, Krf og SP om asylpolitikken. I dette forliket ble partiene enige om en rekke innstramminger i aslypolitikken.

Direktører

Periode Navn
1988–96 Arild Kjerschow
1996–2001 Petter Drefvelin
2001–06 Trygve G. Nordby
2006 Manuela Ramin-Osmundsen
2006–2012 Ida Børresen
2012- Frode Forfang

Les mer i Store norske leksikon

Kilder

Eksterne lenker

Faktaboks

Utlendingsdirektoratet
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
84.110 Generell offentlig administrasjon

Kommentarer (1)

skrev Knut Bøe

Hvor mange ansatte har UDI?

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg