NAV

Bildet av NAV i Svolvær. Foto: © Dag G Nordsveen / Samfoto, 2009.

 

. Begrenset gjenbruk

NAV er en av de største offentlige etatene i Norge, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp.

Sigrun Vågeng er arbeids- og velferdsdirektør siden oktober 2015. Hun tok over etter Joakim Lystad.

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

NAV har siden 2006 vært under oppbygging, og i 2007 ble 110 nye NAV-kontor opprettet. I 2008–2009 ble ytterligere cirka 160 nye kontor etablert, og i dag eksisterer det 457 NAV-kontor i norske kommuner og bydeler.

Hver enkelt kommune har egen avtale med NAV om hvilke tjenester det lokale NAV-kontoret skal tilby, noe som betyr at tjenesteinnholdet ved NAV-kontorene vil variere fra kommune til kommune.

Historikk

NAV (som opprinnelig sto for Ny arbeids- og velferdsforvaltning) ble opprettet 1. juli 2006 ved en sammenslåing av Aetat og trygdeetaten. NAV-kontorene overtok også ansvaret for økonomisk sosialhjelp. Organiseringen av etaten foregikk over flere år fram til 2013, og etableringen av NAV regnes som en av de største reformene i norsk offentlig forvaltning de siste 20 årene. I 2013 ble det etablert en ytelseslinje og en tjenestelinje, en organisering som lignet på den man hadde før reformen.

Det er gjort omfattende evalueringer av denne reformprosessen i regi av blant annet Norges Forskningsråd.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (4)

skrev Frank Rossavik

Nav skal ikke skrives med versaler. Dette er et egennavn, noe Nav flere ganger har bekreftet. Mange skriver likevel "NAV", og det er dumt når både Wikipedia og Snl bekrefter. Ofte bruker etaten også "NAV" selv, men åpenbart i markedsføringsøyemed.Her er hva Språkrådet skriver om saken (pkt 3): http://www.sprakradet.no/Tema/Sprak-i-staten/Spraksporsmal/Ofte-stilte-sporsmal/

skrev Vegard Valberg

Hvorfor skriver dere Nav nå med store bokstaver igjen? Er ikke statlige institusjoner lenger pålagt å følge norske rettskrivingsregler?

svarte Arild Aspøy

Hei, og takk for innspill. NAV selv bruker konsekvent versaler i sin kommunikasjon og det forholder vi oss til. Vennlig hilsen Arild Aspøy

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg