Faktaboks

NAV
Offisielt navn
ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
Forretningsadresse
Oslo
Daglig leder
Hans Christian Holte
Hans Christian Holte
Hans Christian Holte er fra 2020 arbeids- og velferdsdirektør (NAV-direktør). Han overtok etter Sigrun Vågeng som hadde vært direktør siden oktober 2015.
NAV
NAV har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. Dette gjøres blant annet gjennom vel 390 kontorer over hele Norge, som her i Svolvær.
NAV
Av /Samfoto.
Lisens: Begrenset gjenbruk

NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp.

NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

NAV har vært under oppbygging siden 2006, og i 2007 ble 110 nye NAV-kontor opprettet. I 2008–2009 ble ytterligere cirka 160 nye kontor etablert, og i 2018 var det 391 NAV-kontor i norske kommuner og bydeler. Hver enkelt kommune har egen avtale med NAV om hvilke tjenester det lokale NAV-kontoret skal tilby, noe som betyr at tjenesteinnholdet ved NAV-kontorene vil variere fra kommune til kommune.

Hans Christian Holte er fra 2020 arbeids- og velferdsdirektør (NAV-direktør). Han overtok etter Sigrun Vågeng som hadde vært direktør siden oktober 2015.

Historikk

NAV (som opprinnelig sto for Ny arbeids- og velferdsforvaltning) ble opprettet 1. juli 2006 ved en sammenslåing av Aetat og trygdeetaten. NAV-kontorene overtok også ansvaret for økonomisk sosialhjelp. Organiseringen av etaten foregikk over flere år fram til 2013, og etableringen av NAV regnes som en av de største reformene i norsk offentlig forvaltning de siste 20 årene. I 2013 ble det etablert en ytelseslinje og en tjenestelinje, en organisering som lignet på den man hadde før reformen.

Det er gjort omfattende evalueringer av denne reformprosessen i regi av blant annet Norges Forskningsråd. Evalueringene viste i grove trekk at flere av Stortingets forutsetninger ved opprettelsen av NAV ikke var oppfylt. En av ambisjonene med reformen var tanken om en «generalistmodell» hvor medarbeiderne kunne veilede brukerne om alle ordningene og virkemidlene i forvaltningen. Denne ambisjonen ble forlatt etter kort tid, og man gikk tilbake til den tidligere modellen med spesialister innenfor de ulike feltene. Forskere som evaluerte reformen kom fram til at det ligger en demokratisk utfordring i at resultatet av reformen i så stor grad ble annerledes enn det politikerne hadde forutsatt.

NAVs forsøk på å oppdatere sine IT-systemer har flere ganger ført til kontroverser. Problemene med foreldede systemer som viser seg svært kostbare å modernisere, toppet seg i 2015 med overskridelser i milliardklassen. Dette var en av grunnene til at Joakim Lystad gikk av som direktør i 2015.

I 2019 ble den største skandalen i norsk forvaltning noensinne avslørt, da det kom fram at flere titalls NAV-brukere feilaktig hadde blitt idømt fengselsstraffer for misbruk av ulike ytelser. Skandalen rundt den uriktige forståelsen av EØS-regelverket viste seg å omfatte svikt fra de fleste av statsmaktene: både forvaltningen, rettsvesenet og Stortinget hadde misforstått regelverket som Norge er forpliktet av gjennom EØS-avtalen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Andreassen, Tone Alm og Jacob Aars (2015). Den store reformen. Da NAV ble til. Universitetsforlaget.

Faktaboks

NAV
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Kommentarer (8)

skrev Frank Rossavik

Nav skal ikke skrives med versaler. Dette er et egennavn, noe Nav flere ganger har bekreftet. Mange skriver likevel "NAV", og det er dumt når både Wikipedia og Snl bekrefter. Ofte bruker etaten også "NAV" selv, men åpenbart i markedsføringsøyemed.Her er hva Språkrådet skriver om saken (pkt 3): http://www.sprakradet.no/Tema/Sprak-i-staten/Spraksporsmal/Ofte-stilte-sporsmal/

svarte Aksel Braanen Sterri

Tusen takk for tilbakemelding, Frank. Det er nå rettet opp.

skrev Vegard Valberg

Hvorfor skriver dere Nav nå med store bokstaver igjen? Er ikke statlige institusjoner lenger pålagt å følge norske rettskrivingsregler?

svarte Arild Aspøy

Hei, og takk for innspill. NAV selv bruker konsekvent versaler i sin kommunikasjon og det forholder vi oss til. Vennlig hilsen Arild Aspøy

skrev Arvid Leganger

Arbeids- og velferdsdirektøren må oppdateres da det nå er Hans Christian Holte. :)

skrev Arild Aspøy

Takk for tipset. Da er det gjort.

skrev Kristine von Simson

Bildeteksten under bildet av Sigrun Vågeng blir misvisende nå som Hans Christian Holte har overtatt som direktør. Enten bør bildet byttes ut, eller bildeteksten oppdateres.

svarte Marion Godager Tveter

Hei Kristine!

Bilder og bildetekst er oppdatert både her og i artikkelen om Sigrun Vågeng.

Takk for påpekningen!

Vennlig hilsen
Marion i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg