NAV er en av de største offentlige etatene i Norge, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. NAV har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp.

Sigrun Vågeng er arbeids- og velferdsdirektør siden oktober 2015. Hun tok over etter Joakim Lystad.

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.

NAV har siden 2006 vært under oppbygging, og i 2007 ble 110 nye NAV-kontorer opprettet. I 2008–09 kom ytterligere cirka 160 nye kontorer og det eksisterer i dag 457 NAV-kontor i norske kommuner og bydeler.

Hver enkelt kommune har egen avtale med NAV om hvilke tjenester det lokale NAV-kontoret skal tilby, noe som betyr at tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil variere fra kommune til kommune.

NAV (som opprinnelig sto for Ny arbeids- og velferdsforvaltning) ble opprettet 1. juli 2006 ved en sammenslåing av Aetat og Trygdeetaten. NAV-kontorene overtok også ansvaret for økonomisk sosialhjelp. Organiseringen av etaten foregikk over flere år fram til 2013, og etableringen av NAV regnes som en av de største reformene i norsk offentlig forvaltning de siste 20 årene. I 2013 ble det etablert en ytelseslinje og en tjenestelinje, en organsisering som lignet på den man hadde før reformen.

Det er gjort omfattende evalueringer av denne reformprosessen i regi av blant annet Forskningsrådet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

4. desember 2013 skrev Frank Rossavik

Nav skal ikke skrives med versaler. Dette er et egennavn, noe Nav flere ganger har bekreftet. Mange skriver likevel "NAV", og det er dumt når både Wikipedia og Snl bekrefter. Ofte bruker etaten også "NAV" selv, men åpenbart i markedsføringsøyemed.

Her er hva Språkrådet skriver om saken (pkt 3):

http://www.sprakradet.no/Tema/Sprak-i-staten/Spraksporsmal/Ofte-stilte-sporsmal/

4. desember 2013 svarte Aksel Braanen Sterri

Tusen takk for tilbakemelding, Frank. Det er nå rettet opp.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.