NAV har som hovedmål å få flere personer i arbeid og aktivitet, skape et velfungerende arbeidsmarked, gi korrekte tjenester og stønader til rett tid, gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. 

Joakim Lystad har vært direktør siden 2010. Han tok over etter Tor Saglie.

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd

NAV har siden 2006 vært under oppbygging, og i 2007 ble 110 nye NAV-kontorer opprettet. I 2008–09 kom ytterligere cirka 160 nye kontorer og det eksisterer i dag 457 NAV-kontor i norske kommuner og bydeler.

Hver enkelt kommune har egen avtale med Nav om hvilke tjenester det lokale NAV-kontoret skal tilby, noe som betyr at tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil variere fra kommune til kommune. 

Historikk

NAV (som opprinnelig sto for Ny arbeids- og velferdsforvaltning) ble opprettet 1. juli 2006 ved en sammenslåing av Aetat og Trygdeetaten. Sosialtjenesten beholder ansvaret for sine oppgaver etter lov om sosiale tjenester.

Se også arbeidslivspolitikk.

Anbefalte lenker

  Forfatter av denne artikkelen

  Artikkelen ble sist oppdatert 30.07.2014.

  Foreslå endringer i tekst

  Foreslå bilder til artikkelen

  Fagansvarlig for Offentlige etater og direktorater

  Lars Petter Berg Statistisk sentralbyrå

  Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

  Vil du bli fagansvarlig?

  Kommentarer

  4. desember 2013 skrev Frank Rossavik

  Nav skal ikke skrives med versaler. Dette er et egennavn, noe Nav flere ganger har bekreftet. Mange skriver likevel "NAV", og det er dumt når både Wikipedia og Snl bekrefter. Ofte bruker etaten også "NAV" selv, men åpenbart i markedsføringsøyemed.
  Her er hva Språkrådet skriver om saken (pkt 3):
  http://www.sprakradet.no/Tema/Sprak-i-staten/Spraksporsmal/Ofte-stilte-sporsmal/

  4. desember 2013 svarte Aksel Braanen Sterri

  Tusen takk for tilbakemelding, Frank. Det er nå rettet opp.

  Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

  Du må være logget inn for å kommentere.