Logo
Logo
Av .

Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arbeidstilsynet består av et direktorat som kalles Direktoratet for arbeidstilsynet og holder til i Trondheim, og en rekke lokale kontorer som er underlagt direktoratet.

Fungerende direktør fra 19. januar 2024 er Ronny Jørgenvåg, etter at Trude Vollheim (direktør fra 2017) gikk av med øyeblikkelig virkning.

Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter blant annet arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven. Tilsynet arbeider også med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Blant direktoratets oppgaver er å være sekretariat for Rikslønnsnemnda og Tariffnemnda. Under koronapandemien hadde Arbeidstilsynet ansvar for å føre kontroll med at næringslivet overholdt smittevernreglene.

Arbeidstilsynet skal til enhver tid ha uhindret adgang til virksomheter som omfattes av lovene. Etter å ha foretatt tilsyn på en arbeidsplass skal tilsynet som hovedregel avgi skriftlig rapport til arbeidsgiver om resultatet av kontrollen.

Lovbestemmelsene om Arbeidstilsynet står i arbeidsmiljøloven kapittel 18.

Historie

Arbeidstilsynet har sin opprinnelse i Fabrikktilsynet, som ble opprettet som et kommunalt forvaltningsorgan i 1893. Det ble videreført som Sjefsinspektoratet for arbeidstilsynet fra 1914. Fra 1936 fikk fabrikkinspektørene, som kontrollpersonalet i Arbeidstilsynet da ble kalt, myndighet til å stoppe virksomheter som ble ansett som så farlige at menneskeliv eller store verdier kunne gå tapt. I 1964 ble kontakten med partene i arbeidslivet styrket ved at Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (forløperen til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)) fikk plass i styret.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg