Nasjonalt folkehelseinstitutt, eller Folkehelseinstituttet (FHI), skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og arbeide for å bedre befolkningens helse ved å formidle kunnskap og gi råd om hvordan man kan styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. 

Camilla Stoltenberg er direktør siden 2012.

Folkehelseinstiuttet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og er myndighetenes faglige rådgiver på områdene smittevern, miljømedisin, epidemiologi, psykisk helse, rettsmedisin og rusmiddelforskning. På disse områdene gir instituttet råd og bistand til myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum. Videre utføres rettstoksikologiske analyser for å påvise alkohol og andre rusmidler hos personer i straffesaker.

Instituttet har følgende uttalte hovedmål:

 • Beredskap mot akutte helsetrusler
 • Råd og tjenester som forbedrer folkehelsen
 • Oversikt over befolkningens helse og forhold som påvirker den
 • Kunnskap om hva som forårsaker folkesykdommer og hva som gir befolkningen bedre helse

Folkehelseinstituttets øverste ledelse består av direktøren, to assisterende direktører, de seks divisjonsdirektørene, stabssjefen, kommunikasjonsdirektøren og internasjonal direktør. Instituttet er sidestilt med Helsedirektoratet, Helsetilsynet og Legemiddelverket og består av seks divisjoner: Epidemiologi,  Miljømedisin, Psykisk helse, Rettsmedisinske fag, Smittevern, samt Samfunnskontakt og instituttressurser.

Folkehelseinstituttet har et særlig ansvar for å samle inn og analysere helsedata for å kartlegge helsetilstanden til befolkningen. Instituttet skal i tillegg drive forskningsvirksomhet, gi vitenskapelig baserte råd og formidle kunnskap om hva samfunnet kan gjøre for å skape gode og sunne levekår.

Instituttet er i tillegg ansvarlig for 10 av Norges 15 sentrale helseregistre: 

 • Dødsårsaker
 • Fødsel              
 • Hjerte- og karlidelser
 • Infeksjoner i sykehustjenesten
 • Reseptbaserte legemidler
 • Resistens mot antibiotika hos mikrober
 • Smittsomme sykdommer        
 • Svangerskapsavbrudd
 • Tuberkulose
 • Vaksinasjon

I tillegg har instituttet beredskapsansvar på felt som sykdomsutbrydd og epidemier, opphopning av sykdomstilfeller, miljøhendelser (utslipp) og store ulykker.

Statens institutt for folkehelse ble grunnlagt i 1929. I flere tiår var smittevern det primære virksomhetsområdet, og i begynnelsen hadde instituttet hovedsakelig ansvar for å forsyne befolkningen med vaksiner og sera, og utførte også kjemiske analyser av vann og mat. Etter hvert som epidemiene avtok og man fikk bedre kontroll med smittsomme sykdommer, rettet instituttet oppmerksomheten mot helseskader og sykdommer som skyldes miljømessige, sosiale og psykiske faktorer.

På 1970-tallet ble virksomheten utvidet til også å omfatte ikke-smittsomme sykdommer, og Statens institutt for folkehelse opprettet avdelinger for toksikologi og epidemiologi. Helsetjenesteforskning ble innlemmet på 1980-tallet.

I 2002 og 2003 ble instituttet slått sammen med andre institusjoner og enheter til et nytt folkehelseinstitutt. Det nye folkehelseinstituttet ble formelt etablert i 2002 og endret navn til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Dette nye instituttet fikk ansvar for alle nasjonale helseregistre (unntatt Kreftregisteret) og for koordinering av all offentlig epidemiologisk datainnsamling i Norge samt ansvar for toksikologi- og rusmiddelforskning.

I 2005 og 2006 utvidet Folkehelseinstituttet sitt faglige virksomhetsområde ble det etablert en ny divisjon for psykisk helse. Instituttet fikk også ansvar for forebygging av helseskader og sykdom som følge av røyking, alkohol- og rusmisbruk, manglende fysisk aktivitet, fedme og ubeskyttet sex.

I 1929 hadde Statens institutt for folkehelse 18 ansatte. I 2007 var antallet 900.

 • 1929 - 1956*    Einar Aaser (1886 - 1976)
 • 1957 - 1983      Christian Lerche (1917 - )
 • 1984 - 2001      Bodolf Hareide (1937 - )
 • 2002 - 2012      Geir Stene-Larsen (1955 - )
 • 2012 -               Camilla Stoltenberg (1958 - )

* Joakim Foss var i noen måneder fungerende instituttdirektør i perioden mellom Aaser og Lerche.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.