Kystverket er et statlig organ for kystforvaltning og samferdsel med formål å trygge og utvikle kysten for alle. Kystverkets hovedoppgaver er å bidra til effektiv sjøtransport, sikre trygg ferdsel i norske farvann og havområder og begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium.

Etaten er organisert med Kystdirektoratet som sentraladministrasjon og fem kystdistrikter med distriktskontorer i Arendal (svenskegrensen–Vest-Agder), Haugesund (Rogaland–Sogn og Fjordane), Ålesund (Møre og Romsdal–Nord-Trøndelag), Kabelvåg (Nordland–sørdelen av Troms) og Honningsvåg (resten av Troms–Finnmark).

Kirsti Lovise Slotsvik er kystdirektør fra 2007. 

Fyrdirektoratet ble opprettet i 1841. Direktoratet var ansvarlig for den storstilte utbyggingen av fyrene langs norskekysten på 1800-tallet. Fyrvesenet var tidligere underlagt Kanal- og Havneinspektøren. Havnevesenet har røtter tilbake til 1735, da det ble opprettet havnekommisjoner i kjøpstedene. I 1814 ble det oppnevnt en Kanal- og havneinspektør for hele landet, og i 1846 ble det opprettet et eget havnedirektorat. Losvesenet har også lange tradisjoner, men ble ikke fast organisert som eget direktorat før 1948 da losene ble statstjenestemenn.

I 1974 ble Kystdirektoratet opprettet ved sammenslåing av Havnedirektoratet, Fyrdirektoratet og Losdirektoratet, og omorganisert som del av Kystverket fra 2002. Styringsoppgavene omfatter blant annet overordnet plan- og budsjettarbeid. Kystverket har hovedkontor i Ålesund, produksjonsenhet i Kabelvåg med ansvar for anleggsdrift innen havne- og farledssektoren, samt bygging og tyngre vedlikehold av fyr og merker. I tillegg er det en egen rederiavdeling i Ålesund og en beredskapsavdeling for akutt forurensning i Horten.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.