Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom); statlig etat underlagt Samferdselsdepartementet, og tilsynsmyndighet for leverandører av post- og teletjenester. Nkom er, med virkning fra 1. januar 2015, en videreføring av tidligere Post- og teletilsynet (PT), som i 1997 ble til etter en omorganisering av Statens Teleforvaltning (STF). Denne ble opprettet i 1987 etter å ha blitt skilt ut fra Teledirektoratet. Nkom har fra 2007 sitt hovedkontor i Lillesand, da PT ble relokalisert dit fra Oslo som ledd i utflytting av statlige virksomheter. Direktør siden 2011 er Torstein Olsen.

Nkom forvalter ekomloven og postloven på vegne av regjeringen. Gjennom lov om elektronisk kommunikasjon skal  brukere i hele landet sikres gode, rimelige og framtidsrettede tjenester. Dette skal skje ved å tilrettelegge for konkurranse i markedet, og å stimulere til næringsutvikling og innovasjon. Postloven skal sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og god kvalitet.

Nkom fører tilsyn med tilbydere av telekommunikasjoner og postvirksomhet i Norge. Dette inkluderer å føre kontroll med at lover, forskrifter og konsesjonsvilkår etterleves. Det føres særlig tilsyn med Telenor ASA og Posten Norge AS, som begge opererer i henhold til konsesjoner gitt av staten. Ansvaret for tilsyn med postsektoren ble gitt PT i 1997.

Nkom har også ansvaret for å forvalte frekvenser, blant annet for mobiltelefoni, radio og fjernsyn. Etaten forestår auksjoner av frekvenser på vegne av staten. Videre har Nkom ansvar for å planlegge og forvalte nummerressurser og koder for elektroniske kommunikasjonstjenester og -nett. 

Nkom har (2016) om lag 160 ansatte. Virksomheten finansieres vesentlig gjennom gebyrer pålagt operatørene.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.