Patentstyret, se Styret for det industrielle rettsvern.