Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD). Direktoratet er fagorgan for barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Faktaboks

Også kjent som
Bufdir

Mari Trommald har vært direktør siden 2010.

Oppgaver

Bufdir styrer Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og Bufetat Senter for administrasjon og service (BSA). Bufetat har ansvar for driften av det statlige barne- og familievernet, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og statlige sentra for foreldre og barn. Det er også en enhet for fosterhjemstjenesten i hver av de fem regionene.

Bufdir har forvaltningsansvar og oppgaver på områder som blant annet foreldreveiledning, ekteskapssaker, menneskehandel og tvangsekteskap. Etter en lovendring 1. januar 2014 ble Bufdir fagorgan for hele barnevernet, det vil si både det kommunale og statlige barnevernet. Administrativt hører det kommunale barnevernet fremdeles til under de enkelte kommunene.

Videre har Bufdir ansvar for driften av det nasjonale kunnskapssenter for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (LHBT-senteret) og Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret).

Bufdirs overordnede mål er å fremme vekst og utvikling for barn, unge og familier, samt arbeide for inkludering, likestilling og å forebygge marginalisering for alle aldersgrupper på tvers av alle diskrimineringsgrunnlag.

Organisering

I 2018 gjennomførte Bufdir en omorganisering som førte til opprettelsen av fire staber og fem divisjoner. Et av hovedformålene med omorganiseringen var brukerorientering. Direktoratet ville la brukernes behov stå i sentrum for organiseringen og ikke de ansattes faglige inndeling. Det er lagt vekt på å organisere virksomheten etter behov for samhandling på tvers av faggrupper for å løse oppgaver for brukerne.

Etaten hadde i 2018 vel 6100 ansatte, hvorav ca 400 er på de sentrale enhetene i direktoratet og BSA. Budsjettet var på 9,5 milliarder kroner.

Historikk

Bufdir ble opprettet i 2004 ved sammenslutning av Statens barne- og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA). Ann-Marit Sæbønes var Bufdirs første direktør og satt til 2010.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg