Arkivverket

Logo
Av .
Statsarkivet i Tromsø er et av Arkivverkets åtte statsarkiver.
Statsarkivet i Tromsø

Artikkelstart

Arkivverket er en statlig etat med ansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra statsforvaltningen. Etaten ledes av riksarkivaren og sorterer under Kulturdepartementet. Arkivverket er i dag organisert som tre landsomfattende avdelinger, for innovasjon, forvaltning og publikum.

Oppgaver

Arkivverkets hovedoppgaver er å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra statsforvaltningen, føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer og bidra til bevaring av privatarkiver.

Statlige organer, med unntak av Stortinget, Riksrevisjonen og Sivilombudet, er pålagt å avlevere sine arkiver til Arkivverket, som i 2016 oppbevarte i overkant av 265 000 hyllemeter papirarkiver og 1 232 digitale arkiver.

Arkivverket gjør arkivene tilgjengelige for alle i samsvar med bestemmelsene i offentleg- og forvaltningslovene. Arkivverket driver internettportalene Arkivportalen og Digitalarkivet som tilgjengeliggjør bestandsregistrene og digitalisert arkivmateriale.

Arkivverkets tilsynsvirksomhet skal kontrollere om arkivforvaltningen i offentlige organer tilfredsstiller kravene i arkivlov og forskrifter. Når det blir avdekket avvik, har Arkivverket myndighet til å pålegge forbedringer.

Arkivverket skal koordinere arbeidet med bevaring av privatarkiver i Norge, samarbeide med andre institusjoner om dette arbeidet, og ta i mot private arkiv for bevaring.

Historikk

Arkivverket ble formelt etablert i 1904, da riksarkivaren ble øverste leder også for stiftsarkivene i Bergen og Trondheim, i tillegg til Riksarkivet.

Riksarkivet ble opprettet i 1817, og Henrik Wergeland ble utnevnt som landets første riksarkivar i 1840. Stiftsarkiver ble etablert i Trondheim (1850), Bergen (1885), Oslo (1914) og Hamar (1917). I 1919 ble betegnelsen stiftsarkiv erstattet med statsarkiv. Statsarkiver ble opprettet i Kristiansand (1934), Stavanger (1970), Tromsø (1987) og Kongsberg (1994). Samisk arkiv ble en del av Arkivverket fra 2005. Norsk helsearkiv ble etablert i 2009 for å ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene.

Før omorganiseringen i 2016 var Arkivverket organsert slik at Riksarkivet bevarte arkiver fra den sentrale statsforvalningen, mens statsarkivene tok i mot arkiver fra regionale og lokale statsorganer i sine distrikter. Ved omorganiseringen ble Arkivverkets virksomhet organisert etter funksjonsområder, og Riksarkivet og statsarkivene ble avviklet som egne enheter. Samisk arkiv og Norsk helsearkiv eksisterer fortsatt som avdelinger i Arkivverket.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg