Arkivverket er en statlig etat med ansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra statsforvaltningen. Etaten ledes av riksarkivaren og sorterer under Kulturdepartementet. Arkivverket er i dag organisert som tre landsomfattende avdelinger, for innovasjon, forvaltning og publikum.

Arkivverkets hovedoppgaver er å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra statsforvaltningen, føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer og bidra til bevaring av privatarkiver.

Statlige organer, med unntak av Stortinget, Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen, er pålagt å avlevere sine arkiver til Arkivverket, som i 2016 oppbevarte i overkant av 265 000 hyllemeter papirarkiver og 1 232 digitale arkiver.

Arkivverket gjør arkivene tilgjengelige for alle i samsvar med bestemmelsene i offentleg- og forvaltningslovene. Arkivverket driver internettportalene Arkivportalen og Digitalarkivet som tilgjengeliggjør bestandsregistrene og digitalisert arkivmateriale.

Arkivverkets tilsynsvirksomhet skal kontrollere om arkivforvaltningen i offentlige organer tilfredsstiller kravene i arkivlov og forskrifter. Når det blir avdekket avvik, har Arkivverket myndighet til å pålegge forbedringer.

Arkivverket skal koordinere arbeidet med bevaring av privatarkiver i Norge, samarbeide med andre institusjoner om dette arbeidet, og ta i mot private arkiv for bevaring.

Arkivverket ble formelt etablert i 1904, da riksarkivaren ble øverste leder også for stiftsarkivene i Bergen og Trondheim, i tillegg til Riksarkivet.

Riksarkivet ble opprettet i 1817, og Henrik Wergeland ble utnevnt som landets første riksarkivar i 1840. Stiftsarkiver ble etablert i Trondheim (1850), Bergen (1885), Oslo (1914) og Hamar (1917). I 1919 ble betegnelsen stiftsarkiv erstattet med statsarkiv. Statsarkiver ble opprettet i Kristiansand (1934), Stavanger (1970), Tromsø (1987) og Kongsberg (1994). Samisk arkiv ble en del av Arkivverket fra 2005. Norsk helsearkiv ble etablert i 2009 for å ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene.

Før omorganiseringen i 2016 var Arkivverket organsert slik at Riksarkivet bevarte arkiver fra den sentrale statsforvalningen, mens statsarkivene tok i mot arkiver fra regionale og lokale statsorganer i sine distrikter. Ved omorganiseringen ble Arkivverkets virksomhet organisert etter funksjonsområder, og Riksarkivet og statsarkivene ble avviklet som egne enheter. Samisk arkiv og Norsk helsearkiv eksisterer fortsatt som avdelinger i Arkivverket.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.