Arkivverket

Logo
Logo
Av .

Arkivverket er en statlig etat med ansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra statsforvaltningen. Etaten ledes av riksarkivaren og sorterer under Kulturdepartementet. Arkivverket er i dag organisert i avdelinger for innovasjon, samfunnsdokumentasjon og publikum, Norsk helsearkiv på Tynset og Sámi arkiiva (Samisk arkiv) i Guovdageaidnu – Kautokeino, samt en avdeling for interne tjenester.

Oppgaver

Arkivverkets hovedoppgaver er å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra statsforvaltningen, føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer og bidra til bevaring av privatarkiver.

Statlige organer, med unntak av Stortinget, Riksrevisjonen og Sivilombudet, er pålagt å avlevere sine arkiver til Arkivverket, som i 2016 oppbevarte i overkant av 265 000 hyllemeter papirarkiver og 1 232 digitale arkiver.

Arkivverket gjør arkivene tilgjengelige for alle i samsvar med bestemmelsene i offentleg- og forvaltningslovene. Arkivverket driver internettportalene Arkivportalen og Digitalarkivet som tilgjengeliggjør bestandsregistrene og digitalisert arkivmateriale.

Arkivverkets tilsynsvirksomhet skal kontrollere om arkivforvaltningen i offentlige organer tilfredsstiller kravene i arkivlov og forskrifter. Når det blir avdekket avvik, har Arkivverket myndighet til å pålegge forbedringer.

Arkivverket skal koordinere arbeidet med bevaring av privatarkiver i Norge, samarbeide med andre institusjoner om dette arbeidet, og ta i mot private arkiv for bevaring.

Historikk

Arkivverket ble formelt etablert i 1904, da riksarkivaren ble øverste leder også for stiftsarkivene i Bergen og Trondheim, i tillegg til Riksarkivet.

Riksarkivet ble opprettet i 1817, og Henrik Wergeland ble utnevnt som landets første riksarkivar i 1840. Stiftsarkiver ble etablert i Trondheim (1850), Bergen (1885), Oslo (1914) og Hamar (1917). I 1919 ble betegnelsen stiftsarkiv erstattet med statsarkiv. Statsarkiver ble opprettet i Kristiansand (1934), Stavanger (1970), Tromsø (1987) og Kongsberg (1994). Samisk arkiv ble en del av Arkivverket fra 2005. Norsk helsearkiv ble etablert i 2009 for å ta vare på eldre, bevaringsverdige pasientarkiver fra helseforetakene.

Før omorganiseringen i 2016 var Arkivverket organsert slik at Riksarkivet bevarte arkiver fra den sentrale statsforvalningen, mens statsarkivene tok i mot arkiver fra regionale og lokale statsorganer i sine distrikter. Ved omorganiseringen ble Arkivverkets virksomhet organisert etter funksjonsområder, og Riksarkivet og statsarkivene ble avviklet som egne enheter. Samisk arkiv og Norsk helsearkiv eksisterer fortsatt som avdelinger i Arkivverket.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Øystein Amundrud

Beskrivelsen av Arkivverkets avdelinger er ikke riktig.
Avdeling for Forvaltning heter nå avdeling for Samfunnsdokunentasjon. I tillegg finnes det landsdekkende avdelinger for Interne tjenester samt Strategi og kommunikasjon.

svarte Guro Djupvik

Takk for innspill! Fagansvarlig ser på dette.

Vennlig hilsen Guro Djupvik, redaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg