Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Volda, kommune i Møre og Romsdal fylke, på Sunnmøre, rundt Voldsfjorden med dens armer, Dalsfjorden, Austefjorden og Kilsfjorden med Kilspollen, helt sør i fylket.

Kommunen ble opprettet 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. I 1924 ble Dalsfjord utskilt som egen kommune, men ble 1964 igjen en del av Volda kommune.

Hornindal og Volda har vedtatt å slå seg sammen i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble godkjent i Stortinget juni 2017.

Berggrunnen tilhører Kaledonidene og består av gneis med innslag av dypbergarter som olivin, serpentinitt og eklogitt. Landskapet har alpine former med ville, forrevne topper på 1000–1500 meter over havet. Dog er det mer avrundede fjell i kommunens nordre deler. Høyest når fjellene i sørøst der Eidskyrkja nær grensen til Hornindal når 1482 meter over havet.

Ved fjordene, særlig i ytre del av Voldsfjorden, finnes enkelte flatere partier og de viktigste områdene med dyrkingsjord.

Det meste av bosetningen ligger ved fjorden, i Bjørkedalen i sør og dalen innenfor Austefjorden der bosetningen strekker seg en mils vei fra fjorden. På nordøstsiden av Voldsfjorden ligger administrasjonssenteret Volda, kommunens eneste tettsted, med 6209 innbyggere 2014, 70 prosent av kommunens befolkning; samme tettstedsandel som fylket som helhet. Av kommunens fire sogn bor 80 prosent i Volda hovedsogn.

Folketallet i Volda har vært jevnt økende siden siste krig, i tiårsperioden 2005–15 økte det med gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig mot 1,0 prosent for Sunnmøre og 0,8 prosent for fylket som helhet.

Volda har relativt gode jordbruksområder med drift basert på husdyrhold (storfe og sau). Volda har noe industri, men industrien her er beskjeden sammenlignet med nabokommunenes. I alt 6 prosent av arbeidsplassene i Volda var 2014 i industri, 14 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning. Viktigste industribransjer er (prosent av samlet industrisysselsetting 2013): maskin- (67), næringsmiddel- (13), møbel- (7) og trelast-/trevareindustri (7). Både olivin- og granat/eklogittforekomstene blir vurdert med tanke på kommersiell utnytting. Bjørkedalseidet har gamle tradisjoner i bygging av småbåter på gårdene.

Det er i Volda utbygd 15 kraftverk, men kommunen har likevel en relativt liten kraftproduksjon ettersom kraftverkene gjennomgående er svært små. Det var ved årsskiftet 21015/16 utbygd en samlet maskininstallasjon på 62,6 MW og en midlere årsproduksjon på 270 GWh. Kraftverket med størst midlere årsproduksjon er Åmela innerst i Dalsfjorden med 131 GWh (i drift fra 1977).

Av de bosatte yrkestakerne i Volda har 38 prosent arbeid utenfor kommunen, 18 prosent i Ørsta, 4 prosent i Ålesund, 3 prosent i Hareid/Ulstein og 2 prosent i Herøy/Sande/Vanylven (2014).

I Volda kommer avisen Møre ut tre ganger i uken.

E 39 (Kristiansand–Trondheim) kommer inn i kommunen fra sør via Kvivsvegen fra Grodås i Hornindal (Sogn og Fjordane); den følger østsiden av Austefjorden til tettstedet Volda og derfra videre til Ørsta. Fra Volda tettsted går ferge over Voldsfjorden til Lauvstad på Fv. 652 og Folkestad på Rv. 651 (før 2012: E 39). Fv. 652 fører vestover til Eidså i Vanylven, Rv. 651 sørover langs Kilsfjorden/Kilspollen til Hjelle i Eid (Sogn og Fjordane). Det går fylkesvei rundt Dalsfjorden (Folkestad-Steinsvika-Lauvstad).

På Hovden i Ørsta, 5 km fra Volda tettsted, ligger Ørsta-Volda lufthamn som trafikkeres av Widerøes Flyveselskap.

Administrasjonssenteret Volda er et betydelig skole-, administrasjons- og handelssentrum, med lærerutdanning allerede fra 1861. Her er Høgskulen i Volda med avdelinger for lærerutdanning, humanistiske fag, samfunnsfag og mediefag, og her ligger Volda vidaregåande skule med varierte studieretninger, likeledes Volda sjukehus (lokalsykehus). I Volda ligger kontorer for Søre Sunnmøre tingrett.

Volda hører til Ørsta og Volda lensmannsdistrikt i Møre og Romsdal politidistrikt, og i rettslig sammenheng til Søre Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd.

Volda kommune tilsvarer de fire soknene Austefjord, Dalsfjord, Kilsfjord og Volda i Søre Sunnmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Volda til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

For statistiske formål er Volda kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 28 grunnkretser:

  • Dalsfjord: Velsvik, Ulvestad, Dravlausbygda, Innselset, Åmelfot og Steinsvik, Dalsbygd
  • Folkestad og Bjørkedal: Folkestad, Fylsvik, Bjørkedal
  • Austefjord: Høydal, Fyrde, Kalvatn, Hjartå
  • Volda: Halkjelsvik, Øyra, Hauane, Myrane, Nedre Heltne, Røyslid, Engeset og Klepp, Norddalen, Nedre Rotset og Greivsnes, Øvre Rotset, Øvre Heltne og Vikebygd, Øvre Vikebygda
  • Mork og Berknes: Egset og Mork, Eikrem og Ytrestøyl, Lid og Yksnøy

Volda kyrkje, også kalt Sunnmørskatedralen, ble oppført i 1932 med Arnstein Arneberg som arkitekt og med freskomaleri av Hugo Lous Mohr. På Ekset ligger Aarflotmuseet med trykkeri fra 1809, og på Haualeite ligger Volda Bygdetun med blant annet garverimuseum. Volda har gode forhold for idrett og friluftsliv med svømmehall, skitrekk, lysløyper, skytebane med mer.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en nedvendt sølv pennesplitt mot en blå bakgrunn; symboliserer utdannelse og kunnskap.

Navnet kommer av norrønt Valdr, opprinnelig fjordnavn, kanskje med betydningen ‘den som bølger, koker’, jf. norrønt vall, ‘bobling’ og vella, ‘koke, bruse’ og tysk Welle, ‘bølge’.

  • Aarviknes, Per: Volda-soga : gardar og slekter, 1970-73, 3 b., Finn boken
  • Kjelland, Arnfinn, red.: Busetnadssoga for Volda, 2005- . (Komplett i 5 bind), isbn 82-994080-5-9, Finn boken
  • Nerbøvik, Jostein: Volda-soga 1800-1945, 1996-2004, 4 b., isbn 82-994080-0-8, Finn boken
  • Tvinnereim, Jon: Fjordbygder i forandring : Volda og Ørsta sparebank, Sparebanken Volda Ørsta : 1853-2003, 2003, isbn 82-303-0069-0, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

9. desember 2017 skrev Jon Richardsen

Skal Hornindal-Volda sammenslåingen legges til Sogn og Fjordane eller til Møre og Romsdal?

20. desember 2017 skrev Geir Thorsnæs

Den sammenslåtte kommunen skal ligge i Møre og Romsdal. Det er imidlertid ennå ikke avklart om hele Hornindal kommune skal overføres ettersom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, blant annet på grunnlag av lokale ønsker i Hornindal,har anbefalt at Kjøs-området lengst sør i kommunen overføres til Stryn samtidig med at resten av kommunen slås sammen med Volda. Dette medfører at grensen mellom Kjøs-området og resten av nåværende Hornindal kommune vil bli en del av den fremtidige grensen mellom det nye vestlandsfylket og Møre og Romsdal. Den endelige grensefastsettelsen her vil bli avgjort av Kommunaldepartementet.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.