Grunnopplæringen, betegnelse for det 13-årige opplæringsløpet som omfatter 10-årig grunnskole og 3-årig videregående opplæring.