barnehage

Fra 1. utgave av Aschehougs leksikon (1906–13).

av . Begrenset gjenbruk

Barnehage. Barnehageårene ansees av mange som en viktig fase i barnas sosialiseringsprosess. Bildet er fra en barnehage på Røa i Oslo. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Barnehage av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Barnehage, pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder.

Opptak, dekning

I 2010 gikk 276 976 barn i norske barnehager. Dette ga på landsbasis en dekningsgrad på 89,2 %. Barnehagetilbudet varierer fra kommune til kommune, både når det gjelder type barnehage, eierforhold og dekningsgrad. Barn under 1 år benytter barnehagen i svært liten grad, mens drøyt 96 % av barn mellom 3 og 5 år hadde barnehageplass i 2010. Barn med funksjonshemning har prioritet ved opptak dersom man etter en sakkyndig vurdering finner at barnet kan ha utbytte av oppholdet. Av ca. 6600 barnehager (2010) utgjør offentlige og private ca. halvparten hver.

Personale, utdanning

Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. Styreren og pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning. For det øvrige personalet stilles det ikke krav om utdanning. Barnehagelovens krav er tilstrekkelig bemanning for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. De som skal arbeide i barnehage, må legge frem tilfredsstillende politiattest. Stillinger i barnehagene utgjør ca. 70 200 årsverk fordelt på drøyt 87400 stillinger. Av disse er om lag 34 % besatt av personer med pedagogisk utdanning, i all hovedsak førskolelærere (2010).

Barnehageloven

Barnehagepedagogikk

Organisasjoner

Personalet i barnehagene er organisert i Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Interesseorganisasjoner som tar opp spørsmål omkring småbarnspedagogikk og barnehagesak er den norske nasjonalkomiteen for Verdensorganisasjonen for småbarnsoppfostring (OMEP) og Mental Barnehjelp.

Barnehagens historie

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg