Møre og Romsdal er eit norsk fylke som omfattar kysten frå Vanylvsfjorden innanfor Stad i sør til øya Smøla og Tjeldbergodden i Aure på fastlandet i nord, og dessutan fjord- og fjellområda innanfor. Fylket grensar i nordaust og aust mot Trøndelag, i søraust mot Innlandet, i sør mot Vestland og i nordvest mot Norskehavet. Ei vanleg inndeling av fylket er den gamle fogderiinndelinga i Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Hele artikkelen