Ressurssenter, institusjon som utvikler og selger opplæring og tjenester til lokalt arbeidsliv. Et ressurssenter er organisert med eget styre, som aksjeselskap, stiftelse eller som del av en videregående skole.