Sogn og tidligere kommune i Møre og Romsdal, omkring Dalsfjorden, en sørvestgående arm av Voldsfjorden. Dalsfjord ble opprettet som kommune ved utskilling fra Volda i 1924. I 1964 ble Dalsfjord slått sammen igjen med Volda; 165 km2 og 1151 innbyggere ved sammenslåingen. Sognet svarer til den tidligere kommunen og har 2015 742 innbyggere.