Det er ikke obligatorisk skolegang, men det er gratis skole for landets innbyggere fra grunnskolenivå til høyere utdanning. Barneskolen er 6-årig, den videregående skolen 6-årig (3 + 3 år). Barneskolen er felles for gutter og jenter. Ca. 75 % av barna går i barneskolen og 68 % i videregående skole. Denne andelen har økt betraktelig de siste 30 årene (fra 25 % i 1975). I 1986 ble landets første universitet, Sultan Qaboos University, åpnet. I tillegg finnes det lærerskoler, tekniske høyskoler, islamske høyskoler og helsefaglige institutter. Ca. 28 % av den voksne befolkningen ble regnet som analfabeter i 2000.