Libération, fransk dagsavis, regnes som en av landets tre store kvalitetsaviser, utkommer i Paris og Lyon, uavhengig venstreorientert. Grunnlagt 1973, i kjølvannet av begivenhetene 1968, som et venstresosialistisk organ med Jean-Paul Sartre som en av initiativtagerne. Reorganisert 1981, hadde i 1980-årene en sterk fremgang. Avisen er kjent for en uredd og uavhengig journalistikk som går på tvers av politiske skillelinjer. Den er overveiende skrevet av og for yngre mennesker, bruker fransk dagligtale og slang både i artikler og overskrifter. Også kjent for original layout og spesielle effekter, kom f.eks. ut med en roseduftende utgave da sosialistlederen François Mitterrand ble innsatt som president 1981. Opplag 2004: ca. 150 000.