Folkerepublikanere, politisk parti i Frankrike. Partiet ble grunnlagt 1944 og fikk en sterk stilling etter frigjøringen. Det skilte seg fra sosialistene og de borgerlig-radikale ved sin klerikale politikk, men stod i sosiale spørsmål nærmest på venstre fløy. Det medvirket 1945 til nasjonalisering av gruveindustrien og deler av tungindustrien. Senere fant det sted en forskyvning til høyre. Partiet deltok som sentrum i en lang rekke regjeringer etter 1945, hadde flere ganger statsministerstillingen, og gjennom det meste av den 4. republikks historie også utenriksministerstillingen, men gikk etter hvert tilbake. Blant lederne kan nevnes Georges Bidault, Robert Schuman og Pierre Pflimlin. Folkerepublikanerne støttet de Gaulle 1958 og deltok i visse perioder i hans regjering frem til 1962. Indre splittelse, bl.a. i forbindelse med Algerie-krisen, svekket partiet, og det ble oppløst høsten 1967.