Folkeopplysning, opplysning av, eller hos, den brede allmennhet. Har særlig vært drevet i regi av folkeakademier.