merverdiavgift

Merverdiavgiftsspesifisering på kvittering fra butikk. Både generell sats og redusert sats for næringsmidler spesifiseres.
Momsspesifisering

Artikkelstart

Merverdiavgift, også kalt moms, avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen.

Faktaboks

Også kjent som
mva

Merverdiavgift ble innført i Norge i 1970 og erstattet den tidligere omsetningsavgiften, som rammet siste ledd, og som fra 1964 utgjorde 12 prosent. Avgiftsgrunnlaget er salgssummen. Den generelle satsen er (fra 2013) 25 prosent, for næringsmidler (redusert sats) 15 prosent og for persontransport, kringkastingsavgift, romutleie på hotell, ervervsmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (lav sats) 8 prosent.

Hvert ledd i omsetningen oppkrever avgift av de varer som omsettes (utgående avgift), men har samtidig fradragsrett for den avgift som er betalt til egne leverandører (inngående avgift). Det som den næringsdrivende skal betale til staten, ved terminvise avgiftsoppgjør, utgjør forskjellen mellom inngående og utgående avgift. Er inngående avgift høyere enn utgående, blir forskjellen utbetalt.

Det overveiende antall varer er avgiftsbelagt. Levering av varer, elektrisk kraft og gass regnes likt med varesalg. Andre avgiftspliktige ytelser er tjenester som gjelder varer eller fast eiendom, oppdrett og tilsyn av dyr, utleie av varer, transport og oppbevaring av varer, kontorservice, telekommunikasjon, reklame og annonser, servering fra hoteller, bevertningssteder, hår- og skjønnhetspleie m.m.

Avgiftsfrie varer og tjenester

Varer som kan selges avgiftsfritt til forbruker er brukte kjøretøyer (men det skal betales omregistreringsavgift), kjøretøyer som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift, transporttjenester direkte til eller fra utlandet, kunstneres salg av egne kunstverk, aviser som utkommer regelmessig med minst ett nummer ukentlig, elektroniske nyhetstjenester, bøker i siste omsetningsledd, tidsskrifter som hovedsakelig omsettes til faste abonnenter eller hovedsakelig deles ut til foreningsmedlemmer, og tidsskrifter med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold.

Det skal heller ikke betales avgift ved salg av fast eiendom og ved reparasjon, vedlikehold, nybygging eller ombygging av skip på minst 15 meter største lengde, bestemt for passasjerbefordring mot vederlag eller for befordring av last eller for sleping, berging, redning, isbryting, yrkesmessig fiske eller fangstvirksomhet. Elektrisk kraft til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland er fritatt for avgift. Nærmere regler for beregning av merverdiavgift er inntatt i lov av 19. juni 1969 med senere endringer.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Gjems-Onstad, Ole & Tor S. Kildal: Lærebok i merverdiavgift, 4. utg., 2013, isbn/EAN 9788205454682, Finn boken
  • Gjems-Onstad, Ole & Tor S. Kildal: Merverdiavgift - Spørsmål og svar, 6. utg., 2013, isbn/EAN 9788205457010, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg