Etnografi i Afrika

Etnografi, studiet av folkenes levesett, blant annet kultur- og samfunnsformer, religion, økonomi. Betegnelsen brukes delvis overlappende med sosialantropologi. Et vesentlig trekk ved etnografien er at faget særlig har beskjeftiget seg med kultur- og samfunnsformer utenfor den industrialiserte verden og derved økt vårt kjennskap til variasjon og likhetstrekk ved slike former. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Etnografi i Afrika

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 205 artikler:

J

  1. jolof

V

  1. vai

W

  1. wolof

X

  1. xhosa

Y

  1. yoruba