Hamitter er en betegnelse særlig brukt i eldre etnografisk litteratur om folkegrupper i Afrika som snakker hamittiske språk, ofte også grupper man mente nedstammet fra hamittisk-talende.