Gieli er en av de vestlige gruppene av pygmeer i Sentral-Afrika. Mange av dem er etter hvert blitt tvunget til å oppgi sitt tradisjonelle levevis som jegere og sankere, og i stedet søke å livnære seg som jordbrukere.