Basarwa er i Botswana den offisielle betegnelsen på san-folk.