Assagai er et kastespyd av tre med fint smidd jernodd uten mothaker. Det ble brukt i Sør-Afrika, blant annet av zuluene, som også hadde en kortere type til nærkamp.