Afroasiatisk er det som vedrører både Afrika og Asia.