Swazi er en bantutalende folkegruppe i det sørlige Afrika, i Swaziland, hvor de teller ca. 900 000, Sør-Afrika og Mosambik med et totalt folketall på i overkant av 2 millioner (2005). Tradisjonell hovednæring er jordbruk (mais, sorghum) kombinert med fedrift.