Aka, bayaka og binga utgjør sammen med gieli de vestlige grupper av pygmeer i Sentral-Afrika.