habitatødeleggelse

Mange dammer og pytter har blitt ødelagt av menneskelige inngrep, og er eksempler på leveområder som dermed blir ødelagt.

Artikkelstart

Habitatødeleggelse eller -forringelse betyr at leveområdet til en eller flere organismer blir endret slik at det helt eller delvis blir uegnet for artene eller delbestander å leve i. Dette kan skyldes abiotiske (arealbruk, forurensing) og/eller biotiske (fremmede organismer) endringer i økosystemet.

Habitatødeleggelse fører til at mange arter får mindre leveområder (habitatreduksjon), og at leveområdene til mange dyr og planter blir delt opp (habitatfragmentering). Dette kan videre føre til tap av biologisk mangfold og til utryddelse.

Årsaker

Isbjørn spiser i hovedsak sel, og jakter på disse fra isflak og iskanten. Når ismengden reduseres, minker også størrelsen på området isbjørnen kan jakte fra.

Den viktigste årsaken til habitatødeleggelse, og tap av naturmangfold, er for mange økosystemer at naturområder blir benyttet til menneskelige aktiviteter (endret arealbruk). På land vil for eksempel jordbruk innebære at natur omformes for å gjøre plass til dyrking av mark og til beite for husdyr, og at jorden tilføres gjødsel og andre tilsetninger som kan forurense, og dermed ødelegge omkringliggende natur. Tilsvarende kan infrastruktur som veibygging, urbanisering eller energiproduksjon (blant annet vannkraftproduksjon) ha vesentlig påvirkninger på leveområder både på land og i/langs vassdragene våre.

I havet kan habitater ødelegges både ved aktiviteter som tråling og oljevirksomhet, og ved forurensning fra båter, industri og andre utslippskilder.

Klimaendringer bidrar også til habitatødeleggelse på land og i vann, og vil ventelig føre til at arter dør ut eller må endre sine leveområder. Isbjørnen er et eksempel på en art som er i ferd med å miste sitt naturlige leveområde som følge av habitatødeleggelse forårsaket av global oppvarming.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg