Politikkområder

Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen.Ettersom det er de statlige organer, eventuelt de tilsvarende organer på under- eller overnasjonalt nivå, som står for fastsettelsen av styringsinnholdet, vil politikk i praksis være den virksomhet som skjer i tilknytning til statsorganene.Kort kan man derfor si at politikk gjelder samspillet mellom staten og det øvrige samfunn, eventuelt også samspillet mellom ulike stater (internasjonal politikk); se politisk system. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Politikkområder

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Dyrevern
  2. Miljøvern
  3. Rusmiddelpolitikk

Inneholder 1 artikler: