Politikkområder

Politikk er aktivitet som går ut på å styre eller lede samfunnsutviklingen. Ettersom det er de statlige organene som står for fastsettelsen av styringsinnholdet, eventuelt de tilsvarende organene på under- eller overnasjonalt nivå, vil politikk i praksis være den virksomheten som skjer i tilknytning til statsorganene. Kort kan man derfor si at politikk gjelder samspillet mellom staten og det øvrige samfunnet, eventuelt også samspillet mellom ulike stater (internasjonal politikk). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Politikkområder

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel