Naturforvaltning

Naturforvaltning er et saksfelt og et fagområde som omfatter bærekraftig bruk av natur og naturmangfold, friluftsliv, natur- og miljøvern sammen med målrettede miljøtiltak. Eksempler på slike miljøtiltak kan være vern og forvaltning av arter og naturområder, bekjemping av svartelistearter, oppretting og drift av avlsstasjoner for truede arter, kalking av vassdrag mot sur nedbør eller avbøtende tiltak ved arealinngrep. Hele artikkelen