Naturvern

Med naturvern menes bevaring av naturen og naturressursene mot menneskelige inngrep, gjennom naturmangfoldloven, for slik å sikre artene som lever der og leveområdene deres (biologisk mangfold) for framtiden. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Naturvern

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Verneområder i Norge

Inneholder 31 artikler: