Karplanter er planter med kar som organer for transporten av vann opp gjennom stengelen eller tilsvarende vannledningsorganer. Betegnelsen omfatter alle blomsterplanter og dessuten høyere blomsterløse planter som bregner, kråkefotplanter og sneller.