Utdødde dyr kan du se på bilder og på museum, men ikke i virkeligheten. De er utryddet. Det vil si at det ikke finnes levende dyr av det slaget lenger. På denne siden har vi samlet noen eksempler på utdødde dyr. Nederst finner du forklaring av ord som utryddelse, masseutryddelse og truede arter.
Les hovedartikkelen

biologisk mangfold

Biologisk mangfold, som også kalles biodiversitet, er mangfoldet av levende organismer. Som oftest viser begrepet til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold eller mangfold i leve...

tarpan

Tarpan er en utdødd upartået hovdyrart i hestefamilien.Man regner med at tamhesten nedstammer fra tarpanen. Noen regner przewalskihesten som en østlig variant av tarpanen.Tarpanen var musegrå i pel...

truede arter

Truede arter er arter som står i fare for å bli utryddet.Den viktigste årsaken til at arter og bestander utryddes eller står i fare for å bli utryddet er menneskelig virksomhet, særlig arealendring...