Bernkonvensjonen (plante- og dyrevern)

Bernkonvensjonen var den første forpliktende internasjonale avtalen for å beskytte både arter og habitater.

Av .
Europeisk ål, regnes som kritisk truet (CR) på den internasjonale (IUCN) rødlista. Ung europeisk ål, kalles glassål (bilde) før den vandrer opp i elvene. Internasjonalt samarbeid trengs for å bedre situasjonen av ål, der stans i fiske og eksport er et av tiltakene, men også restaurere ålens frie vandring oppover i vassdragene, med åleledere o.l..
Av /Ocean photo.

Artikkelstart

Bernkonvensjonen er en bindende internasjonal konvensjon om vern av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Den ble vedtatt i 1979 og ratifisert av Norge i 1986. Per 2016 er den tiltrådt av 45 europeiske land, EU og fem afrikanske stater.

Faktaboks

Også kjent som

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats

Denne naturvernavtalen er en traktat som forplikter landene, og var den første internasjonale avtalen for å beskytte både arter og habitater. Den legger særlig vekt på vern av truede og sårbare arter og dyrearter som vandrer over større områder, og naturvern for arter og områder som krever samarbeid på tvers av landegrenser (trekkfugler, store rovdyr).

En rekke ekspertgrupper, der også norske representanter bidrar, utarbeider handlingsplaner, gir råd om overvåking (gjennom det såkalte Emerald network) og politikkutforming. Landene skal legge særlig vekt på truede og sårbare arter, og det er utarbeidet lister for hvilke arter som omfattes av avtalen.

Konvensjonen opererer med fire lister:

  • Liste I omfatter om lag 700 plantearter, både karplanter, moser og alger, som medlemslandene skal totalfrede. 25 arter finnes i Norge.
  • Liste II omfatter om lag 700 dyrearter som skal beskyttes mot fangst, jakt og innsamling av egg. Dette inkluderer pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, insekter, bløtdyr, pigghuder, koraller og svamper. 145 fuglearter, 30 pattedyrarter, et krypdyr, en amfibieart, fire øyenstikkerarter, fire billearter og tre sommerfuglarter finnes i Norge.
  • Liste III omfatter de fleste av de europeiske arter av dyr som ikke står på liste II. Dessuten er noen fiskearter med, blant annet laks. Artene på liste III kan bare utnyttes på en slik måte at bestandene ikke blir truet.
  • Liste IV inneholder bestemmelser som forbyr bruk av visse jaktmetoder, deriblant limpinne til fangst av småfugler, fotsakser, giftig åte og snarer til fangst av pattedyr.

Betydning for Norge

Konvensjonen er gjennomført i norsk rett gjennom viltloven som regulerer og gir hjemmel til å forby jakt samt gjennom naturmangfoldloven. Bernkonvensjonen har hatt stor innvirkning på norsk rovviltforvaltning, og forplikter blant annet Norge til å ta vare på vår del av ulvebestanden. Flere interesseorganisasjoner har sendt klager til Bern-sekretariatet om norske forvaltningsvedtak som de mener bryter med avtalen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg