Bernkonvensjonen - plante- og dyrevern

Bernkonvensjonen er en europeisk konvensjon om vern av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Den ble vedtatt i 1979, ratifisert av Norge i 1986. Per 2016 er den tiltrådt av 45 europeiske land, EU og fem afrikanske stater. Landene skal legge særlig vekt på truede og sårbare arter, og det er utarbeidet lister for hvilke arter som omfattes av avtalen.

Faktaboks

Også kjent som

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats

Konvensjonen opererer med fire lister:

  • Liste I omfatter om lag 700 plantearter, både karplanter, moser og alger, som medlemslandene skal totalfrede. 25 arter finnes i Norge.
  • Liste II omfatter om lag 700 dyrearter som skal beskyttes mot fangst, jakt og innsamling av egg. Dette inkluderer pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, insekter, bløtdyr, pigghuder, koraller og svamper. 145 fuglearter, 30 pattedyrarter, et krypdyr, en amfibieart, fire øyenstikkerarter, fire billearter og tre sommerfuglarter finnes i Norge.
  • Liste III omfatter de fleste av de europeiske arter av dyr som ikke står på liste II. Dessuten er noen fiskearter med, blant annet laks. Artene på liste III kan bare utnyttes på en slik måte at bestandene ikke blir truet.
  • Liste IV inneholder bestemmelser som forbyr bruk av visse jaktmetoder, deriblant limpinne til fangst av småfugler, fotsakser, giftig åte og snarer til fangst av pattedyr.

Konvensjonen er gjennomført i norsk rett gjennom viltloven som regulerer og gir hjemmel til å forby jakt samt gjennom naturmangfoldloven.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg