Mosegrupper
Eksempler på de tre mosegruppene. Fra venstre: levermosen Apotreubia hortonae, nålkapselmosen svartnål Anthoceros agrestis og bladmosen huldretorvmose Sphagnum wulfianum.
Mosegrupper
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Moser (skjem. tegning, bladmose)

Moser. Tegning av en sporofytt (stilk og kapsel).

Av /Store norske leksikon ※.
Moser (foto, bjørnemose)

Moser. Bjørnemose med sporofytter.

Av /KF-arkiv ※.

Moser er små planter uten røtter eller ledningsvev for opptak og transport av vann og næringsstoffer. Til tross for dette står mosene i enkelte miljø for en vesentlig andel av primærproduksjon (fotosyntese) og artsmangfoldet, slik som i myr og på fjellet.

Faktaboks

Etymologi

av norrønt mosi

I det norske språket er det ikke et klart skille mellom moser og lav, men biologisk er de svært fjernt beslektet. Mens moser tilhører planteriket, tilhører lav soppriket. Årsaken til sammenblandingen av mose og lav er trolig at de har lignende krav til livsmiljøet og at de derfor ofte vokser på de samme stedene. Et klassisk eksempel er reinlaven kvitkrull som i dagligtale omtales som «reinsmåsså».

Ordet «mose» eller «mosi» kan i det norske språket bety både mosevokst og myr. Mye tyder på at det er brukt om vasstrukne mosetepper på myr. I det engelske språk brukes ordet «bryophyte» som stammer fra gresk og henspiller på at planten sveller når den blir fuktig.

Et moseskudd består av en stengel med blader, og det kan bære en sporofytt. Moser eller bryofytter karakteriseres blant annet av en livssyklus med generasjonsveksling mellom en haploid og diploid generasjon. Unikt for mosene, sammenlignet med andre landplanter, er at det er den haploide gametofyttgenerasjonen som er det dominerende livsstadiet. Dette særtrekket i generasjonsvekslingen har vært et hovedargument for at mosene utgjør en monofyletisk gruppe, det vil si at de har en felles stamform.

Inndeling

Moser deles i tre divisjoner:

Bladmosene har omkring 15 000 arter totalt og er den nest største gruppen (divisjonen) innen planteriket, hvor de dekkfrøete plantene er den klart største divisjonen med omkring 250 000 arter. Levermosene består av omkring 9000 arter, mens nålkapselmosene bare har omkring 100 arter.

Biologi

Moser er sporeplanter. Artene er enten tallofytter, det vil si ikke differensiert i stengel og blad, eller bladplanter, med differensiert stengel og blad.

Av en mosespore vokser det først frem en forkim, og av denne gror så den egentlige moseplanten frem. Denne kan være et mer eller mindre sammensatt blad eller en opprett eller liggende stengel med blad. Mosene mangler ekte røtter, og planten fester seg til underlaget med rhizoider. Utviklingen slutter her med at det dannes egne hannlige (anteridier) og hunnlige (arkegonier) kjønnsorganer. Forkimen og moseplanten med arkegoniene og anteridiene utgjør den kjønnete generasjon, gametofytten, som har et enkelt sett kromosomer i sine celler. Når arkegoniets eggcelle er befruktet, vokser den opp til den ukjønnede generasjon, sporofytten, som består av en stilk og et sporehus, og som har et dobbelt sett kromosomer i sine celler.

Hos levermoser er forkimen meget liten, mens hos bladmoser kan den derimot være stor, grenet og grønn på den delen som kommer frem i lyset. Hos moseplanten er bladene oftest dannet av et enkelt cellelag, bladmoser har ofte midtnerve i bladet. En ledningsstreng i midten av stengelen minner om en karstreng, men er uten ekte kar. Hos bladmoser dannes anteridiene og arkegoniene enten i spissen av moseplanten (akrokarpe moser) eller på siden (pleurokarpe moser). Den øverste delen av sporehusstilken er ofte fortykket og danner den såkalte apofyse, som hos skjermmosene er utvidet til en tynn skive som ligner en parasoll. En streng i midten av sporehuset hos bladmoser og nålkapselmoser kalles kolumella, det er omkring denne at sporene dannes. Av hver sporemorcelle dannes fire sporer, og ved denne delingen reduseres kromosomene fra dobbelt til enkelt sett.

Økologi

Mosene er i hovedsak landlevende, selv om en del vokser i ferskvann. De er karakterisert blant annet ved sin som regel beskjedne størrelse. Moser spiller en viktig rolle i mange økosystemer. I Skandinavia dominerer de ofte på myr, særlig torvmoser, i fjellvegetasjon og arktiske strøk, men også i mange skogtyper, særlig barskog.

I mange tropiske og subtropiske områder med fjellregnskog er moser viktige for vannbalansen fordi de hurtig kan ta opp og lagre store mengder vann ved kraftig nedbør for så langsomt å gi slipp på vannet. På den måten hindrer mosene stor avrenning og erosjon der det fremdeles vokser slik skog. I mange tilfeller er moser bedre miljøindikatorer enn for eksempel blomsterplanter.

Bruk

Etasjemose
"Husmosen" etasjemose Hylocomium splendens er en vanlig skogbunnsart. Foto K. Hassel
Etasjemose
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Mose ble tidligere brukt til å tette husvegger (lafta hus), flere vanlige arter har gått under fellesbetegnelsen husmoser. Disse har trolig særlig vært brukt til tetting av vegger. Moser har også vært brukt til tetting rundt skorsteiner, her er det særlig kjølelvemose (Fontinalis antipyretica) som har vært brukt. Innsatt med tjære ble moser brukt som stry til å tette båter med. Mose har vært brukt som innpakningsmateriale, og i Japan har de lang tradisjon som prydplanter.

I dag blir moser for eksempel brukt i miljøovervåkning. Ved å analysere innholdet av tungmetall i moseprøver, kan det lages detaljerte kart over områder med stort nedfall av tungmetaller. Moser blir også brukt i andre undersøkelser av luftforurensning, fordi forskjellige arter reagerer forskjellig på ulike forbindelser, for eksempel svoveldioksid.

En del har interessante medisinske egenskaper, blant annet har noen arter antibiotiske egenskaper. Enkelte levermoser kan fremkalle allergiske reaksjoner ved hyppig kontakt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg