invaderende arter

Lupiner sprer seg lett, danner store kolonier og fortrenger andre arter. Bildet viser et stort lupindekket område i Vík på Island.
Av .
Lisens: CC BY NC 2.0

Invaderende arter er organismer som sprer seg utenfor sine naturlige leveområder ved menneskelig påvirkning og som har vist særlig stor evne til tilpasning og spredning i de nye omgivelsene (f.eks brunsneglen). Disse fremmede artene kan fortrenge andre arter, påvirke økosystemer og med det skade det biologiske mangfoldet.

Faktaboks

også kjent som:
invasive arter

Opprinnelse

Mange invaderende arter har blitt importert for bruk som kultur- og prydplante, eller i akvakultur. Andre sprer seg på grunn av den økende globaliseringen, bevisst eller ubevisst med hjelp av f.eks. turisme, eller i ballastvann i skip.

De er ofte generalister med få eller ingen naturlige fiender og kan derfor lettere utkonkurrere de lokale artene.

Etablerte arter som ble fast reproduserende i Norge før 1800 regnes som stedegne, og dermed ikke som fremmede arter, selv om de har blitt innført av mennesker.

Eksempler

Planter: kanadagullris, kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, lupin, sitkagran, rynkerose,

Dyr: stillehavsøsters, mink, kongekrabbe, kanadagås, mårhund, pukkellaks

Invaderende arter trenger ikke å komme langveis fra og kan være regionalt fremmede arter. I Norge er for eksempel spredning av ferskvannsfisk til vassdrag der de ikke forekommer naturlig en svært høy økologisk risiko.

Konsekvenser

Fremmede arter utgjør først og fremst en trussel mot naturmangfoldet men kan også medføre store kostnader for samfunnet. Invaderende arter er den nest viktigste årsaken til artsutryddelse etter tap av leveområder og habitatfragmentering.

Når en fremmed skadelig art inntar nye områder kan de endrelevekårene for de lokale artene, eller fortrenge arter som finnes naturlig på stedet, for eksempel ved gjennom konkurranse om næringstilgang eller andre ressurser som for eksempel skjulesteder eller hekkeplasser. Invaderende arter kan også være bærer av parasitter og sykdommer.

Dersom den invaderende arten kan krysse seg med arter som finnes naturlig på stedet kan det vanne ut de lokale tilpasningene den naturlig forekommende populasjonen.

På grunn av alle disse problemene de invaderende artene fører med seg kan de øke faren for utryddelse av allerede truede arter.

Klimaendringer kan føre til at fremmede arter sprer seg fortere, øker tetthet eller inntar nye områder og med kan bli invaderende der de tidligere ikke var det.

Forskning/overvåkning

Artsdatabankens Fremmedartslista 2018 (tidligere kjent som "Svartelista") viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). Av de 1473 vurderte fremmede artene for Fastlands-Norge med havområder har 127 (9 %) arter svært høy risiko, 106 (7 %) er vurdert til høy risiko og 103 (7 %) til potensielt høy risiko.

Blant de 12 regionalt fremmede artene som er vurdert har 4 blitt vurdert til å utgjøre svært høy risiko og 2 er satt i kategorien høy risiko.

Regulering av fremmede organismer, inkludert invaderende arter, er Klima- og miljødepartementets ansvarsområde (les mer på regjeringen.no).

Invasive Species Specialist Group (ISSG) er et globalt nettverk bestående av vitenskapelige og politiske eksperter på invaderende arter, organisert på vegne av Arctic Survival Commission (SSC) og International Union for Conservation of Nature (IUCN). Målet er å kartlegge og informere om invaderende arter.

For eksempel gir IUCN teknisk støtte til EU-kommisjonen for gjennomføring av EUs forordning (nr. 1143/2014) om forebygging og forvaltning av innføring og spredning av invasive fremmede arter (IAS). Se the Union list.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg