International Union for Conservation of Nature

IUCN, Den internasjonale naturvernunionen, grunnlagt 1948. Hovedkontoret ligger i Gland, Sveits. Medlemmer (2014) er både stater (89), offentlige etater (127), internasjonale frivillige organisasjoner/private institusjoner (108) og nasjonale frivillige organisasjoner/private institusjoner (938) i 173 land. Følgende norske institusjoner og organisasjoner var medlemmer 2015: Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Universitetet for miljø- og biovitenskap og WWF Norge.

Faktaboks

Uttale
– jˈu:njən få: kånsəvˈeiʃən əv nˈeitʃə ænd nˈætʃrəl risˈå:siz

Bevaring av det biologiske mangfoldet defineres som hovedoppgaven. Dette står sentralt i IUCNs arbeid med de store globale utfordringene klimaendringer, bærekraftig utvikling og matsikkerhet. IUCNs rødliste, The IUCN Red List, gir en oversikt over truede dyrearter i verden og vurderer faren for utryddelse for de enkelte arter. IUCN oppdaterer denne lista fortløpende basert på informasjon fra de forskjellige landene om artenes tilstand. Den globale rødlista inneholder data om over 77 000 arter. Målet er i løpet av få år å øke dette tallet til 160 000 arter slik at IUCNs rødliste kan bli klodens «livsbarometer».

IUCN la i 1980 fram en verdensomspennende naturvernstrategi (World Conservation Strategy) som belyser naturvernproblemene i verdensmålestokk og tar for seg mulige løsninger. Denne revideres jevnlig, og det utarbeides egne strategier for enkeltland og regioner.

IUCN har etter hvert arbeidet mye med miljørettede prosjekter i utviklingsland.

IUCN har vært en viktig premissleverandør i forholdet mellom myndigheter og frivillige organisasjoner, men det har også vært et problem for IUCN at både myndigheter og frivillige organisasjoner er medlemmer.

Anbefalte lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg