Miljøvern

Natur- og miljøvern er et samlebegrep for arbeidet med å verne arter og økosystemer, og å sikre mennesker et godt livsmiljø.Natur- og miljøvern spenner over et stort saksfelt. Viktige formål er blant annet å:bevare det biologiske mangfoldet i naturenopprettholde det naturlige grunnlaget for landbruk, fiskerier, annen næringsvirksomhet og bosettingsikre naturområder og naturforekomster for forskning, undervisning og friluftslivhindre forurensning, forgiftning og forsøpling av miljøetÅ motvirke menneskeskapte klimaendringer har blitt et stadig mer sentralt tema.Natur- og miljøvern spenner fra globale problemer til helt lokale saker. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gisle Andersen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 8 kategorier:

  1. Forurensning
  2. Internasjonalt miljøsamarbeid
  3. Klimapolitikk
  4. Miljø og ressurser
  5. Miljøbevegelsen
  6. Miljøforskning
  7. Naturvern
  8. Offentlig miljøpolitikk

Inneholder 23 artikler:

C

  1. CITES

I

  1. IPPC