Miljøvern

Fagansvarlig

Gisle Andersen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 8 kategorier:

  1. Forurensning
  2. Internasjonalt miljøsamarbeid
  3. Klimapolitikk
  4. Miljø og ressurser
  5. Miljøbevegelsen
  6. Miljøforskning
  7. Naturvern
  8. Offentlig miljøpolitikk

Inneholder 22 artikler:

C

  1. CITES

I

  1. IPPC