Natur- og miljøvern er et samlebegrep for arbeidet med å verne arter og økosystemer, og å sikre mennesker og arter et godt livsmiljø, også kjent som miljøforvaltning. Natur- og miljøvern spenner over et stort saksfelt. Viktige formål er blant annet å: bevare det biologiske mangfoldet i naturen opprettholde det naturlige grunnlaget og bærekraftig bruk for landbruk, fiskerier, annen næringsvirksomhet og bosetting sikre naturområder og naturforekomster for forskning, undervisning og friluftsliv hindre forurensning, forgiftning og forsøpling av miljøet Å motvirke menneskeskapte klimaendringer samtidig som naturmangfoldet bevares har blitt stadig mer sentrale tema å forene. Hele artikkelen