EUs grønne vekststrategi

EUs grønne vekststrategi (Green Deal) er en ny reform for å sikre en helhetlig tilnærming på tvers av politikkområder og sektorer for å integrere bærekraft i videre politikkutforming og i gjeldende...

EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet

EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem for vurdering av bærekraft i finans og økonomi. Ordningen skal bidra til en felles forståelse av hvilke investeringer s...

matsvinn

Matsvinn er mat som ender opp som avfall. I Norge kastes det årlig over 450 000 tonn mat som kunne vært spist. FNs bærekraftsmål 12.3 er å innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis,...