elvemusling

Elvemuslingene, Margaritifera margaritifera, er fredet. Foto: Joel Berglund. Lisens: CC BY SA 3.0
. fri

Elvemusling, tidligere kalt elveperlemusling, er en art av muslinger i elvemuslingfamilien (Margaritiferidae), underklasse Paleoheterodonta.

Faktaboks

Også kjent som
elveperlemusling
Margaritifera margaritifera

Elvemuslingen kan danne perler, og det har vært drevet et intenst fiske på den gjennom århundrer.

Skallet har et kraftig utviklet innvendig perlemorlag som tidligere ble en del brukt i perlemorindustrien. I dag er elvemuslingen fredet.

Bygning

Elvemusling blir 10 – 15 cm lang, opptil 7 cm høy, og har et mørkt, tykt og nærmest nyreformet skall.

Levevis

De voksne individene lever delvis nedgravd i elvebunnen, hvor de filtrerer næringspartikler fra vannet.

Elvemusling har en eiendommelig livssyklus. Hunnene legger store antall egg, og larvene fester seg først på hennes gjeller. Etter en tid faller de av, og fortsetter med et parasittisk levevis på gjellene og finnene til laks og ørret. De ernærer seg av fiskens vev, men blir etter en tid små muslinger, som slipper seg ned på bunnen.

Elvemuslinger kan bli svært gamle. Det ble beregnet at et svensk eksemplar var 150 år gammel.

Utbredelse

Elvmuslingen lever i elver i Skandinavia, Mellom-Europa, Sibir og Nord-Amerika.

I Norge

I Norge er den utbredt over store deler av landet fra Sør-Norge til Finnmark. Bestanden av elvemusling har gått kraftig tilbake, og den regnes som en sårbar eller truet art over hele sitt utbredelsesområde. Det skyldes fiske etter perler, men det er langt mellom hver musling som inneholder det. I Norge har den vært fredet siden 1993.

Miljøpåvirkning

Foruten perlefiske har også forhold som forsuring, forurensning, utryddelse av laks- og ørretbestander, vassdragsreguleringer og andre fysiske inngrep i tilknytning til vassdragene betydning for levevilkårene til elvemuslingene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Dolmen, D. og Kleiven, E. 1999. Elvemuslingen Margaritifera margaritifera – status og utbredelse i Norge. Fauna (Norsk zoologisk forening) 52(1), 26-33

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg