Limnologi

En innsjø er en vannansamling som ligger i en fordypning (innsjøbasseng) i jordoverflaten uten direkte forbindelse med havet. Innsjøer kan være naturlige eller menneskeskapte.Kaspihavet er innsjø, i motsetning til Svartehavet, som har forbindelse til Middelhavet. Innsjøvann kan være ferskt eller saltholdig, og størrelsen på innsjøen kan være fra mindre enn en hektar til mange tusen kvadratkilometer.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Hongve

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 72 artikler: