Finkornet sediment med høyt organisk innhold. Avsettes i innsjøer og rolige havbukter. Materialet har som oftest passert tarmkanalen hos lavere organismer som lever i vannet eller bunnslammet. Våt gytje er gulgrå, grønngrå, undertiden brun, ofte illeluktende, med nesten geléaktig konsistens. Ved inntørring danner gytje fast sammenhengende, nesten hornaktige lag med mørkegrå eller mørkebrun farge. Gytje er svovelholdig og ofte rik på kalsiumkarbonat, de organiske bestanddeler utgjør 5–35 %.