Hallingskarvet
Skiløyper nord for Geilo.
Prestholtseter ved Hallingskarvet i november

Prestholtseter ved Hallingskarvet i november.

Prestholtseter ved Hallingskarvet i november
Lisens: CC BY SA 3.0
Ustaoset

Skarverennet sluttar på Ustaoset.

Hallingskarvet er ein cirka 35 kilometer lang fjellrygg i Hol kommune i Buskerud fylke og Ulvik kommune i Vestland fylke. Hallingskarvet ligg mellom Ustedalen–Finsedalen (Ustekveikjas dalføre) i sør og Holsdalføret i nord, aust for vasskilet mellom Austlandet og Vestlandet. Hallingskarvet er statsallmenning og nasjonalpark.

Den høgaste delen av Hallingskarvet består av ulike typar hard gneis som er skoven inn frå nordvest i kaledonsk tid. Gneisane ligg over lausare, omdanna kambrosilur-bergartar (fyllitt). Den harde topplata dannar bratte skråningar ned mot fyllitten, og derfrå går det med slakare fall ned mot dalbotnen. Nivået på cirka 1800 meter over havet meiner ein å vere restar av den gamle paleiske overflate frå før den tertiære landshemninga.

Sørsiden av Hallingskarvet viser ein jamn, svakt bua linje, medan nordsida er djupt innskoren av botnar. To skar går tvers gjennom fjellryggen: Kyrkjedøri i vest på ruta Finse-Raggsteindalen Høyfjellstue, og Folarskardet lengre aust på ruta Haugastøl-Raggsteindalen høgfjellsstove. Gjennom skara gjekk tidlegare gamle ferdselsvegar, og passhøgda i Kyrkjedøri er cirka 1540 meter, i Folarskardet cirka 1650 meter.

Hallingskarvet nasjonalpark blei oppretta i 2006 og måler cirka 450 kvadratkilometer. Nasjonalparken har ikkje eige besøkssenter, men Geilo har status som nasjonalparklandsby og er eit utgangspunkt for dei som vil besøkje Hallingskarvet.

Høgaste topp i Hallingskarvet er Folarskardnuten (1930 meter), rett vest for Folarskardet, som er Buskeruds høgaste fjell. Det er vid utsikt frå alle kantar av fjellryggen.

Hallingskarvet har meir vind og tåke enn Hallingdalsfjella og Hemsedalsfjella. Det utgjer eit eige vêrvarslingsdistrikt. Årleg blir Skarverennet arrangert, som går langs sørsida av Hallingskarvet mellom Finse og Ustaoset.

Namnet

Siste ledd i namnet, skarv, betyr 'nake fjell'. Hallingskarvet ligg lengst sør i fjellområdet Skarvheimen som mellom anna har namnet sitt frå Hallingskarvet.

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

  • Næss, Arne: Det gode lange livets far : Hallingskarvet sett frå Tvergastein, 1995, isbn 82-517-7977-4
  • Ryvarden, Leif (2005). Noregs nasjonalparkar. N. W. Damm & Søn AS

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg