Fagbevegelsen, alminnelig fellesbetegnelse for fagforeninger, landsomfattende fagforbund og lokale og distriktsvise organisasjonsledd i arbeidstakerorganisasjoner. Se også arbeiderbevegelse, Landsorganisasjonen i Norge, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Unio og Akademikerne.