ILP (Det uavhengige arbeiderparti), britisk sosialistisk parti, grunnlagt 1893. Medvirket ved dannelsen av Labour Party i 1900, men brøt 1932 ut av dette partiet på et radikalt og pasifistisk grunnlag. Søkte så vel i 1914 som i 1939 å hindre krigserklæringen til Tyskland. Gikk fra 1930-årene sterkt tilbake og forsvant som politisk parti 1948.