Voldgift er en spesiell prosedyre for å avgjøre arbeidsrettslige tvister. Rettstvister om tariffavtaler avgjøres normalt enten av Arbeidsretten eller ved at partene blir enige i forhandlinger. Men arbeidstvistloven av 27. januar 2012 og tjenestetvistloven av 18. juli 1958 åpner også adgang for partene til å vedta at tvisten skal behandles av en voldgiftsrett.

Interessetvister, altså tvister om arbeids- eller lønnsforhold som ikke omfattes av tariffavtale, kan partene (organisasjonene) i fellesskap bringe inn for Rikslønnsnemnda (frivillig lønnsnemnd/frivillig voldgift). Lønnsnemndas avgjørelse har samme virkninger som en tariffavtale. Partene kan også bli enige om å bringe tvisten inn for en voldgiftsrett som de selv oppnevner.

Om tvungen voldgift/tvungen lønnsnemnd i Rikslønnsnemnda, se lønnsnemnd.

Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 fastsetter særlige prosessuelle regler for tvister som gjelder rettigheter eller plikter etter denne loven. I en arbeidsavtale kan det derfor neppe fastsettes at slike tvister skal løses ved voldgift før oppsigelse eller avskjed er gitt eller før arbeidsforholdet er opphørt på annet grunnlag. For virksomhetens øverste leder kan det likevel inngås skriftlig avtale om at tvister i anledning opphør av arbeidsforholdet skal løses ved voldgift (§ 15-16).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg