Fabian Society, britisk sosialistisk selskap. Stiftet i London 1884 av en gruppe intellektuelle radikalere i opposisjon til den revolusjonære marxisme, som på den tiden dominerte i Storbritannia. Navnet ble hentet fra den romerske feltherre Fabius Cunctator. Selskapet gikk inn for en gradvis gjennomføring av sosialismen ved demokratiske midler, og i sin økonomiske teori var selskapet mer influert av John Stuart Mill enn av Karl Marx. Fabianerne, blant dem H. G. Wells og George Bernard Shaw, propaganderte for sitt syn gjennom teknisk utredete reformforslag, dessuten forelesninger og brosjyrer. De øvde stor innflytelse på det britiske arbeiderparti (bl.a. ved partiets dannelse) og den reforminteresserte del av middelklassen. I begynnelsen hadde Fabian Society nær kontakt med det liberale parti. Fabian Society har hatt innflytelse på sosialismens utforming i Skandinavia og på kontinentet. Mange av arbeiderpartiets medlemmer er også medlemmer av Fabian Society. Selskapet driver forskningsinstituttet New Fabian Research Bureau.