Produktivitet, produksjon i forhold til innsats. Med andre ord, forholdet mellom mengden goder som produseres og mengden produksjonsfaktorer som er satt til å produsere godene. Hvis mengden produksjonsfaktorer er konstant og mengden goder som produseres øker, sier vi at produktiviteten øker.

Faktaboks

Uttale
produktivitˈet

Når man snakker om produktivitet menes vanligvis faktorproduktiviteten. Det vil si mengden produkter som produseres per enhet innsats av én produksjonsfaktor, oftest uttrykt per timeverk. For eksempel hvor mange sko én arbeider produserer per time.

Total faktorproduktivitet er forholdet mellom verdien på total produksjon og den totale faktorinnsatsen.

Med grenseproduktivitet mener man økningen i produksjonen ved endringen av én produksjonsfaktor når alle andre produksjonsfaktorer holdes konstant. For eksempel, hvor mange ekstra sko som blir produsert hvis man ansetter enda en arbeider.

Elementer

Produktiviteten avgjøres av produksjonsfaktorene i produksjonen og deres innordning. Arbeidsproduktiviteten avhenger for eksempel av arbeiderens innsats, erfaring og kunnskap, samt teknologien som blir tatt i bruk.

Produktivitet av én produksjonsfaktor er avhengig av hvor mye som settes inn av andre produksjonsfaktorer. For eksempel kan én arbeider produsere mye flere sko om han også har tilgang på et samlebånd.

Måling

Produktivitet kan for en enkelt vare uttrykkes i fysiske enheter, men for flere produkter under ett må den angis i verdi. Dette skaper vansker for sammenligning av produktivitet i bedrifter eller næringsgrener som produserer forskjellige varer. Man må da fastlegge et sett av verdier, som får betydning for resultatet av sammenligningen.

Også ved sammenligninger av produktivitet på to tidspunkter for produksjonen innen én og samme sektor blir resultatet avhengig av verdifastsettelsen.

Historie

Den store økning av vareproduksjonen på 1800- og 1900-tallet skyldes først og fremst produktivitetsvekst. Mekanisk drivkraft (kull, olje, elektrisitet) erstattet dyrearbeid og håndkraft, og arbeidssparende maskiner ble innført. Dette førte til at man ved hjelp av mindre arbeid kunne produsere mange flere varer enn før.

Utviklingstendensen er etter hvert blitt videreført ved økt bruk av automatisering, hvor en betydelig del av produksjonen foregår automatisk, med en minimal bruk av arbeidskraft i den løpende produksjon.

De siste årene har produktivitetsveksten i Norge avtatt. Regjeringen Solberg oppnevnte i den forbindelse Produktivitetskommisjonen i februar 2014. Produktivitetskommisjonens oppgave var å kartlegge og analysere årsakene til den svakere produktivitetsutviklingen i årene etter 2005, samt gi konkrete råd til hvordan produktiviteten kan økes.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg