Arbeiderbevegelsens historie

Arbeiderbevegelse er en fellesbetegnelse for faglige og politiske bevegelser som har sin sosiale basis i arbeiderklassen og tar sikte på å bedre arbeidernes levestandard og i det hele forsvare deres interesser. Til arbeiderbevegelsen regnes fagforeninger, politiske organisasjoner og også opprinnelig den kooperative bevegelse.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Åsmund Borgen Gjerde

Universitetet i Bergen

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 26 artikler: