Arbeiderbevegelsens historie

Fagansvarlig

Åsmund Borgen Gjerde

Universitetet i Bergen

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 25 artikler: